Център за техническа поддръжка

За да рационализираме техническата поддръжка и да Ви обслужваме по-добре, използваме автоматична система за обслужване на заявки. На всяка заявка за поддръжка се присвоява уникален номер, който можете да използвате, за да проследявате напредъка и отговорите онлайн. За Ваше сведение ние предоставяме пълен архив и история на всички Ваши искания за поддръжка. За регистрация и изпращане на заявка е необходим валиден имейл адрес в домейна "tu-plovdiv.bg".